ORTOKERATOLOGIE - ORTHO-K KONTAKTNÍ ČOČKY

Ortokeratologie (zkratka OrthoK) je proces, při kterém využíváme speciální RGP kontaktní čočky ke změně poloměru křivosti rohovky. Ve světě se tento postup nazývá též refrakční terapie rohovky.

Orkeratologie je postup, který je bez jakéhokoliv rizika, které vždy existuje při laserovém ošetření rohovky (fotorefraktivní keratektomie a obdobné postupy fotoablace rohovky). Navíc je tento postup reverzibilní, to znamená, že pokud se rozhodnete pro přerušení ortokeratologické metody, tvar rohovky se vrátí během několika dní přesně do původního tvaru. Ortokeratologie je vhodná pro krátkozrakost přibližně do -4,50D s astigmatismem asi do -1.50D. Dobrých výsledků je možno dosáhnout někdy i při vyšších hodnotách než jsou hodnoty uvedené. Metodu nelze aplikovat u pacientů s keratokonem a u nepravidelného astigmatismu.

K správné aplikaci je nutné, aby pracoviště bylo vybaveno přístrojem, kterým se provede topografie rohovky před aplikací speciálních čoček a pak znovu příští den po nošení čoček přes noc, aby aplikátor zjistil, zda změna rohovky probíhá správně. Další návštěva aplikačního střediska je asi za týden, za měsíc, za 3 měsíce a pak pravidelně jednou ročně. Po dosažení požadovaného výsledku (což nastane během několika dní) se používají čočky, které požadovaný tvar rohovky pouze udržují.
Výhodou ortokeratologie je:
 * Dobré vidění v průběhu celého dne bez brýlí nebo bez korekce kontaktními čočkami.
 * Žádné omezení při různých denních aktivitách.
 * Odstranění problémů spojených s nošeních čoček v prašném prostředí apod.

Metoda je známa minimálně 40 let, k jejímu značnému rozšíření došlo až v posledním desítiletí, a to díky novým materiálům kontaktních čoček, které mají dostatečnou prostupnost pro kyslík. Samotná ortokeratologická kontaktní čočka má uprostřed poloměr zakřivení větší, než je poloměr zakřivení rohovky. Následuje zóna s tzv. reverzní geometrií. Tlakové poměry mezi čočkou a rohovkou způsobí přemístění epitelových buněk rohovky a její zploštění.


ZPĚT