SLEDUJTE AKCE - BONUSY: K 1 box po 6 ks 60 ml, ke 2 boxům po 6 ks 360 ml roztoku zdarma - Roztoky Queens Unica nebo Queens Uniyal Hyaluron výhodně - SLEDUJTE AKCE - BONUSY

Kontaktní čočky Olomouc
 

Novinky

Kontaktní čočky

Měkká kontaktní čočka Jsou určeny - podobně jako brýle - ke korekci krátkozrakosti, dalekozrakosti a astigmatismu oka. Mají oproti brýlové korekci některé přednosti, například jsou výhodnější do deště, nerosí se a poskutují větší zorné pole. Základní korekce je korekce do dálky. Korekce do blízka je zajištěna u mladého člověka automaticky tím, že oko akomoduje. Starší člověk potřebuje korekci do dálky i do blízka, tzn. že potřebuje multifokální kontaktní čočky nebo tzv. monovision korekci, kdy jedno oko korigujeme do dálky (dominantní oko) a druhé do blízka. Tato korekce není možná u brýlí.

Kontaktní čočky nosí ve světě celkem přibližně 125 miliónu lidí, tj. asi 2% populace.

Sférické (asférické) kontaktní čočky

Asférická kontaktní čočka korigující otvorovou vadu Korigují krátkozrakost (mínusové čočky) a dalekozrakost (plusové čočky). Většina těchto čoček nemá dnes už přední plochu přesně sférickou, ale mírně asférickou (například kontaktní čočka Ultravision a Definition), což umožňuje zčásti i korekci například otvorové vady oka. Asféricita se projeví u většiny nositelů ostřejším viděním do dálky. Existují sférické kontaktní čočky jednodenní, které vyměníme za novou každý den, ale i kontaktní čočky, které vydrží až 1 rok. Nejrozšířenější jsou kontaktní čočky, které měníme po 14 dnech nebo 1 měsíci. Trend je přechod k stále kratší výměně. 

Torické kontaktní čočky

Torická kontaktní čočka, konstrukce Nisel Jsou určeny ke korekci astigmatismu. Tato optická vada vznikne, má-li oko v různých meridiánech (řezech) rozdíl v korekci větší než 0,5 dioptrie. Torické kontaktní čočky se nesmí na oku otáčet (jejich poloha musí být stabilizována). Tyto čočky se mimo jiné liší tím, jakým způsobem je zajištěna stabilizace této polohy. V principu rozlišujeme dva způsoby rotační stabilizace, stabilizací rozdílem hmotností horní a dolní části čočky a stabilizaci, kterou zajišťují víčka pomocí ztenčení horní a dolní části čočky. U torických kontaktních čoček udáváme základní sférickou korekci, rozdíl korekce ve dvou na sobě kolmých meridiánech (astigmatismus) a osu (orientaci) astigmatismu.

Multifokální kontaktní čočky

Kontaktní čočky Air Optic MultifocalZákladní korekce je korekce oka do dálky. Korekce do blízka je zajišťována akomodací oka. Jak oko stárne, ztrácí postupně schopnost akomodace. Pak musíme oko rozdílně korigovat do dálky i do blízka. K tomu jsou určeny multifokální (multi = více, tedy na více vzdáleností) kontaktní čočky. Multifokální čočky se korigují současně (simultánně) na všechny vzdálenosti (od nekonečna až po vzdálenost na čtení).

Barevné kontaktní čočky

Barevné kontaktní čočky Acuvue

Barevné kontaktní čočky jsou určeny buď ke zvýraznění barvy očí (nazýváme je tónovací) nebo k úplné změně barvy očí (krycí). Kontaktní čočky nazýváme kosmetické obvykle tehdy, mají-li za účel zakrýt některou kosmetickou vadu oka, která existuje od narození nebo která vznikla úrazem. Barevné kontaktní čoky existují pouze ke korekci krátkozrakosti a dalekozrakosti, nevyrábějí se ke korekci astigmatismu. Čočky které mají za úkol pouze měnit nebo zvýraznit barvu oka a nekorigují žádnou optickou vadu se nazývají „plano – čočky“.

Měsíční kontaktní čočky

Měsíční kontaktní čočky UltrasilkTyto čočky jsou spolu se čtnáctidenními čočkami nejrozšířenější kontaktní čočky. Nosí se jen ve dne (denní nošení) nebo se nosí i přes noc (prodloužené nebo i kontinuální nošení). Kontinuální nošení znamená, že čočka se nosí nepřetržitě ve dne i v noci 1 měsíc. Jsou to speciální kontaktní čočky (Night and Day a Pure Vision) vyrobené ze silikonového hydrogelu se speciální úpravou povrchu.

Čtrnáctidenní kontaktní čočky

Čtrnáctidenní Tyto čočky jsou spolu s měsíčními čočkami nejrozšířenější kontaktní čočky. Vyrábí je především firma Johnson and Johnson. Jsou to jak čočky z klasického hydrogelu (Acuvue 2, tak i nové silikon-hydrogelové kontaktní čočky (především čočky Acuvue Advance Plus a Acuvue Oasys a všechny typy od nich odvozené). K jejich výrobě se používá speciální technologie zajišťující dobrou smáčitelnost povrchu. Čočky typu Acuvue Oasys jsou určeny i k občasnému přespání. Tento režim nošení by měl však každý nositel zkonzultovat se svým aplikátorem.

Jednodenní kontaktní čočky

Jednodenní torické kontaktní čočky Tyto kontaktní čočky nabývají mezi nositeli stále větší obliby a jejich podíl na trhu stále roste. Jsou oblíbeny hlavně mezi sportovci. Nepotřebují žádnou následnou péči, každý den se použije nová čočky a stará se vyhodí. Nemusí se tedy čistit, dezinfikovat a skladovat v pouzdru ve speciálním roztoku. Nevyrábějí se však v celém sortimentu, např. nejsou vyráběny pro korekci astigmatismu, sortiment se však stále rozšiřuje.

SILIKON-HYDROGELOVÉ KONTAKTNÍ ČOCKY S VYSOKÝM OBSAHEM VODY V současné době převažují pro korekci oka měkké kontaktní čočky, jejichž bouřlivý rozvoj nastal v šedesátých letech dvacáteho století po objevu vhodného hydrogelového materiálu pro jejich výrobu Wichtrlem a Limem. Od té doby však hydrogely doznaly značných změn. U kontaktní čočky je ze zdravotního hlediska důležité, aby umožňovala přístup vzduchu k rohovce. Zlepšování vlastností materiálu kontaktních čoček bylo způsobeno vyvinutím nových hydrogelů, které z původních 38 % obsahu vody obsahují vody mnohem více. U hydrogelů je totiž voda hlavní složkou k dopravě kyslíku k rohovce přes kontaktním čočku.
si-h

Již dávno se vědělo, že křemík může transportovat kyslík k rohovce stejně dobře jako voda (dokonce i mnohem lépe). Chemici však dlouho nedokázali vyvinout materiál obsahující křemík, který by však byl na oku dostatečně smáčivý a nedráždil oko. První silikon-hydrogely, které splňovaly náročné požadavky na kontaktní čočky se objevily na trhu v devadesátých letech minulého století. Aby bylo dosaženo dostatečné smáčivosti, byl povrch těchto čoček speciálně upraven. Přestože tyto materiály přestavují určitý milník ve vývoji materiálů kontaktních čoček, soutěž mezi hydrogelovými a silikon-hydrogelovými kontaktními čočkami není ještě definitivně ukončena. Zatímco například v Norsku je podíl silikon-hydrogelových kontaktních čoček v současné době asi 70 %, v Německu je to jenom 30 %.

V poslední době je tendence zvyšovat u silikon-hydrogelových materiálů obsah vody. Zatímco u první silikon-hydrogelové čočky Night&Day to bylo 24 %, u Biofinity je to 48 %.

Nejjvíce vody obsahuje silikon-hydrogelový materiál s názvem Definitive, který obsahuje 74 % vody, to je mnohem více, než je běžné u většiny hydrogelových materiálů. Zda se silikon-hydrogelové materiály s vysokým obsahem vody stanou běžným standardem u kontaktních čoček ukáže teprve budoucnost.

KONTAKTNÍ ČOČKY S ASFÉRICKÝMI POVRCHY - ČOČKY CLAAS

Zatímco kontaktní čočky s asferickou plochou korigující vedle základních aberací oka i otvorovou vadu oka se stávají běžnou záležitostí pro výrobce kontaktních čoček, začal v roce 1997 v Evropě vývoj kontaktních čoček vyrobených pro konkrétní osobu korigující i aberace rotačně nesymetrické aberace vyšších řádů. Tyto čočky se začaly nazývat CLASS z anglického Contact Lenses with Aspherical and Asymmetrical Surfaces. Tyto čočky se ve světě nazývají též c-CLs (costumized Contact Lenses - kontaktní čočky pro konkrétního zákazníka). Při konstrukci těchto čoček však narážíme na řadu vážných technických problémů i problémů souvisejících se správnou aplikací. Pro korekci aberací vyšších řádů je nutné, aby čočka vedle rotační stabilizace (tak, jako je to potřeba u korekce astigmatismu) měla i stabilizaci translační, což je zásadní problém.

wave_3_3
Ilustrace vlnové aberace oka 3. řádu

Zdá se, že význam těchto čoček může být především pro pacienty s keratokonem, a to především v případě, kdy se nedaří pacienta s touto vadou vykorigovat pomocí běžných čoček na požadovanou zrakovou ostrost. Zatímco při běžné korekci je podíl aberací vyšších řádů malý, u keratokunu to může být více než 50 %. Podrobnou analýzu významu těchto čoček pro keratokonické pacienty provedl v článku Simulated Optical Performance of Custom Wavefront Soft Contact Lenses for Keratoconus J. de Brabander a kol.

I přínos asferických kontaktních čoček pro běžného nositele je v určitém směru sporný. Například otvorová vada oka není stejná při vidění do dálky jako při vidění do blízka. Dokonce má v těchto případech i opačné znaménko. Navíc se ukázalo, že někteří lidé mohou preferovat pro dobré vidění určité zbytkové aberace vyšších řádů, podobně jako někteří presbyopi vidí lépe při určité malé hodnotě zbytkové myopie. Prostě vidění není jen záležitost dokonalé optické soustavy oka, ale je to velmi složitý proces, kde stejně důležitou roli hraje i mozek.

Kontaktní čočka je pomůcka pro korekci refrakčních vad oka, která je v přímém kontaktu s okem. Existují však i kontaktní čočky, které se používají pro terapeutické účely, pro zakrytí kosmetických vad oka nebo pro změnu resp. zvýraznění barvy duhovky (barevné kontaktní čočky).

Design kontaktních čoček prošel dlouhým vývojem, velikou roli však u moderních dnešních čoček hraje vhodný materiál. V současné době pro účely korekce zraku převládají korneální čočky, které svým průměrem a tvarem vnitřní plochy odpovídají rozměrům rohovky. Pomocí kontaktních čoček můžeme korigovat krátkozrakost (myopii), dalekozrakost (hypermetropii) i astigmatismus. Rohovkový astigmatismus koriguje slzný film (tzv. slzná čočka), který vyplňuje prostor mezi rohovkou a zadní plochou tvarově stabilní čočky. Je to důležité především u keratokonu oka, kdy dochází v důsledku onemocnění rohovky k nepravidelnému astigmatismu, který dokáže korigovat pouze slzná čočka. Pro korekci pravidelného astigmatismu existují čočky s torickou plochou.

V současné době převažují pro korekci oka měkké kontaktní čočky, které navrhl a technologii jejich výroby rozpracoval v šedesátých letech dvacátého století český vědec O. Wirtrle a jeho spolupracovník D.Lim. Od té doby však materiál kontaktních čoček doznal nebývalého pokroku. U kontaktní čočky je důležité především to, aby nebránila přístupu vzduchu k rohovce. Zlepšování v tomto směru bylo dosaženo vyvinutím nových hydrogelů, které z původních 38% obsahu vody obsahují vody mnohem více. Další materiály, které umožňují i nepřetržité nošení kontaktních čoček až po dobu 1 měsíce, jsou silikonové hydrogely, kde hlavním nositelem kyslíku k rohovce je křemík (na rozdíl od klasických hydrogelů, kde je to voda). Silikonové hydrogely však nevytlačily úplně klasické hydrogely a vývoj nových materiálu dále pokračuje.

V současné době je na trhu široká nabídka kontaktních čoček s režimem nošení od 1 dne, přes prodloužené nošení 1 týden, po nepřetržité nošení 1 měsíc. Od režimu nošení musíme odlišovat výměnu čočky, zde je rozsah od 1 dne do 1 roku.

Druhou skupinou čoček jsou tvrdé (tvarově stabilní) plynopropustné kontaktní čočky (RGP - Rigid Gas Permeable) a to především pro korekci složitějších optických vad oka.

Ve starším věku potřebujeme jinou korekci do dálky a jinou do blízka. Je to způsobeno sníženou schopností - nebo úplnou ztrátou - akomodace oka do blízka. Optické vadě říkáme presbyopie. Presbyopii můžeme korigovat pomocí kontaktních čoček několika způsoby. Ve světě je velmi rozšířena metoda monovision. Jedno oko je korigováno na ostré vidění do dálky a druhé do blízka. Tato metoda je spojena s určitou ztrátou stereopse a vyžaduje obvykle i určitou dobu než si na tuto korekci zvykneme. Tuto korekci nelze použít u brýlí.

Druhou možností pro presbyopy je použití bifokálních nebo multifokálních čoček. Existují dva druhy této korekce. Simultánní typ kontaktní čočky obsahuje v oblasti optické zóny současně část pro vidění do blízka i pro vidění do dálky. Uživatel této korekce při pohledu do dálky potlačí neostrý obraz od zóny do blízka a při pohledu do blízka naopak neostrý obraz od zóny do dálky. O alternačním typu hovoříme, má-li dotyčný k dispozici střídavě buď zónu do dálky nebo nablízko. Alternační princip je možný pouze u tvrdých kontaktních čoček. Tento způsob korekce se v ČR neprovádí.

Zmíňme se ještě o - ve světě velmi rozšířené metodě - ortokeratologii.

ORTOKERATOLOGIE

Ortokeratologie (zkratka OrthoK) je proces, při kterém využíváme speciální RGP kontaktní čočky ke změně poloměru křivosti rohovky. Ve světě se tento postup nazývá též refrakční terapie rohovky.

K správné aplikaci je nutné, aby pracoviště bylo vybaveno přístrojem, kterým se provede topografie rohovky před aplikací speciálních čoček a pak znovu příští den po nošení čoček přes noc, aby aplikátor zjistil, zda změna rohovky probíhá správně. Další návštěva aplikačního střediska je asi za týden, za měsíc, za 3 měsíce a pak pravidelně jednou ročně. Po dosažení požadovaného výsledku (což nastane během několika dní) se používají čočky, které požadovaný tvar rohovky pouze udržují.

orto1   orto2   orto3
Topografie před aplikací   Po několika dnech nošení   Diference obou snímků

Výhodou ortokeratologie je:
   * Dobré vidění v průběhu celého dne bez brýlí nebo bez korekce kontaktními čočkami.
   * Žádné omezení při různých denních aktivitách.
   * Odstranění problémů spojených s nošeních čoček v prašném prostředí apod.

Metoda je známa minimálně 40 let, k jejímu značnému rozšíření došlo až v posledním desítiletí, a to díky novým materiálům kontaktních čoček, které mají dostatečnou prostupnost pro kyslík. Samotná ortokeratologická kontaktní čočka má uprostřed poloměr zakřivení větší, než je poloměr zakřivení rohovky. Následuje zóna s tzv. reverzní geometrií. Tlakové poměry mezi čočkou a rohovkou způsobí přemístění epitelových buněk rohovky a její zploštění.

 
Celkem za: 0,-

akce-bonusy

Akce č. 1: K čočkám roztok ZDARMA
Zdarma 360 ml roztoku ke 2 boxům / 6ks kontaktních čoček.
Zdarma 100 ml roztoku k 1 boxu / 6ks kontaktních čoček.

Akce č. 2: 2 + 1 roztok ZDARMA
Ke 2 roztokům 360 ml Queens Unica nebo Queens Uniyal Hyaluron 1 roztok 360 ml navíc zdarma.

logo1
logo2
logo3
logo

Spolupracujeme: