RGP KONTAKTNÍ ČOČKY A JEJICH MÍSTO V KONTAKTOLOGII

Kontaktní čočky RGP (Rigid Gas Permeable, tvrdé plynopropustné) mají své specifické místo v kontaktologii.

   Po optické stránce se zásadně liší od běžných měkkých kontaktních čoček tím, že jsou tvarově stabilní, čímž jsou schopny vytvořit mezi svou zadní plochou rohovkou slznou čočku. Tato čočka vyrovná všechny nepravidelnosti rohovky a vzhledem k tomu, že index lomu rohovky se od indexu lomu slz liší jen nepatrně, vykoriguje tato slzná čočka ty aberace, které nejsou schopny vykorigovat ani brýle, ani běžná měkká kontaktní čočka. Mají tedy svou nezastupitelnou roli při korekci nepravidelného astigmatismu, který se vyskytuje např. při keratokonu. Až na malé výjimky jsou RGP kontaktní čočky po optické stránce nejlepší volbou pro korekci optické vady oka.

   Jejich zastoupení při korekci vad oka je v jednotlivých zemích různé. Zjednodušeně je možno říct, že čím vyšší úroveň kontaktologie, tím je jejich podíl mezi kontaktními čočkami vyšší. Zásadní nevýhoda, která brání v jejich větším použití, je nutnost oka si na tuto čočku zvykat. Zatímco na měkkou kontaktní čočku si oka zvykne velmi rychle, adaptační proces u tvrdé čočky trvá mnohem déle. Při přerušení korekce tvrdou kontaktní čočkou na několik dnů způsobí, že adaptace začíná prakticky znovu. Protože měkké kontaktní čočky jsou velmi komfortní a schopné dostatečné korekce běžných optických vad oka, je dnes použití RGP kontaktních čoček omezeno na speciální korekce (keratokonus, vysoký astigmatismus, nepravidelný astigmatismus) a ortokeratologii. Rovněž alternační princip (u nás se zatím nevyužívá) multifokální korekce je omezen na RGP kontaktní čočky.

   Další nevýhodou je nutnost mnohem větší zkušenosti kontaktologa při aplikaci RGP kontaktní čočky, než při aplikaci měkké kontaktní čočky. Rovněž aplikační středisko, pokud chce aplikovat RGP čočky, musí být velmi dobře vybaveno.


ZPĚT